hRVbvDX̃CxgELy[

hRVbvDX̂ȃCxg

2015年度 ドコモショップ総合コンテスト 北海道 第1位

2016年6月23日

2015年度

ドコモショップ総合コンテスト 北海道において

第1位を獲得 表彰されました。

 

日々サービスの向上と地域の皆様に愛される

店舗運営をこれからも継続してまいります。

2015年度 第4四半期 ドコモショップ総合コンテスト Aグループ 第1位

2015年度第4四半期

ドコモショップ総合コンテスト Aグループ

第1位を獲得 表彰されました。

日々サービスの向上と地域の皆様に愛される

店舗運営をこれからも継続してまいります。

 

2015年度4-5月期 ドコモ光販売コンテスト 東日本Cグループ 第10位 

2015年度 4-5月期

ドコモ光販売コンテスト 東日本 Cグループ

第10位を獲得 表彰されました。

日々サービスの向上と地域の皆様に愛される

店舗運営をこれからも継続してまいります。

 

 

 

 

トップに戻る

帯広近郊ドコモショップ札内店