hRVbvDX̃CxgELy[

hRVbvDX̂ȃCxg

平成26年度 9-10月期 新規倍増コンテスト 全国4位 

2014年12月23日

平成26年度 9-10月期

新規倍増コンテスト

全国 第4位を獲得 表彰されました。

日々サービスの向上と地域の皆様に愛される

店舗運営をこれからも継続してまいります。

2014年上期ドコモショップ総合コンテスト

2014年上期

ドコモショップ総合コンテスト

全道第1位を獲得 表彰されました。

日々サービスの向上と地域の皆様に愛される

店舗運営をこれからも継続してまいります。

お客様満足度部門 帯広支店第1位

2014年上期において

お客様満足度部門

帯広支店第1位を獲得 表彰されました。

日々サービスの向上と地域の皆様に愛される

店舗運営をこれからも継続してまいります。

お客様アンケート回答率部門 全道第2位

2014年上期において

お客様アンケート回答率部門

全道 第2位を獲得 表彰されました。

日々サービスの向上と地域の皆様に愛される

店舗運営をこれからも継続してまいります。

トップに戻る

帯広近郊ドコモショップ札内店